Alipaineistajat


Alipaineistaja on varma keino tehdä pölynhallintaa . Käytännössä tämä tapahtuu niin, että alue, jossa pölyä syntyy, osastoidaan. Pelkkä osastointi on yleensä riittämätön pölyntorjuntakeino. Siksi osastoituun tilaan sijoitetaan tarpeellinen määrä alipaineistajia, joilla korjausalue saadaan alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden.

Osastoidusta ja alipaineistetusta tilasta poistetaan ilmaa niin, että korvausilmaa virtaa puhtaasta tilasta likaiseen tilaan päin. Likaantunut poistoilma suunnataan suodatettuna yleensä ulkoilmaan muoviputkea pitkin.